logo pl

ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Ułatwienia dostępu

Dolnośląska Sieć Biur Karier

dsbk logo
facebook logo polub DSBK na facebooku

Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

Do najważniejszych zadań DSBK należą:

• wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;

• wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci;

• promocję idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska;

• realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz poszczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców;

• promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.

Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności i równości – decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każde z biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.

Historia Biur Karier w Polsce:

Akademickie Biura Karier działają w Polsce od 1993 r. Inicjatorem utworzenia Biur Karier w naszym kraju był John C. Franks, dyrektor BK na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii, a pierwsze polskie Biuro Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało właśnie dzięki jego staraniom. Biura w Polsce organizowane były przy wsparciu programów międzynarodowych (Know How, PHARE, Expand), chociaż wsparcie to często ograniczało się do szkoleń przez ekspertów unijnych lub wyjazdów pracowników biur na szkolenia zagraniczne, a główny ciężar finansowy, czyli płace, pomieszczenia i sprzęt ponosiły uczelnie oraz (w przypadku ośmiu biur powstałych w 1997 roku) Krajowy Urząd Pracy, a także Wojewódzkie Urzędy Pracy. W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs grantowy na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój Biur Karier przy polskich uczelniach w ramach programu "Pierwsza praca". Efektem tych działań był znaczny wzrost liczebny tych instytucji. W Polsce w roku akademickim 2004/2005 zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach działały 202 biura Karier, spośród których w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier zrzeszonych jest ponad 100 Biur Karier.1 Biura Karier pomagają społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim. Zwracają uwagę na praktyczne umiejętności niezbędne w poruszaniu się po rynku pracy, informując jednocześnie o jego wymaganiach i tendencjach. Stanowią pomost nie tylko między edukacją a wspomnianym już rynkiem pracy, ale są też przekaźnikiem potrzeb wymienianych pomiędzy dwiema grupami swych kluczowych klientów: pracodawców i potencjalnych pracowników. (K. Adamiak, R. Kornatowski. Akademickie Biura Karier. Poradnik. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005 s. 11.)

W skład Dolnośląskiej Sieci Biur Karier wchodzą:

Międzyuczelniane Biuro Karier

ul. Szczytnicka 11; 50-382 Wrocław

tel. (71) 37 57 131, 37 57 134

tel./fax (71) 37 57 132

www.careers.uni.wroc.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej

ul. Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław

tel./fax (71) 356-16-28

www.wsb.wroclaw.pl

Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

ul. Wagonowa 9, pok,1; 53-609 Wrocław

tel./fax (71) 358-27-68

www.biurokarier.dsw.pl

Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego

ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław

tel. (71) 36-80-784; 36 80 883

www.ue.wroc.pl/biuro_karier/

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona

ul. Sejmowa 5A; 59-220 Legnica

tel. (76) 723-21-46

www.bk.pwsz.legnica.edu.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego

ul. C. K. Norwida 25; 50-375 Wrocław

tel. (71) 320-10-26;

http://www.up.wroc.pl/kariera

Biuro Karier HERMES Wyższej Szkoły Handlowej

ul. Ostrowskiego 22; 53-238 Wrocław

tel./fax (71) 333-11-08

www.handlowa.eu/pl/biuro_karier

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu

ul. Sołtysowicka 19b (pok.16); 51-168 Wrocław

tel. (71) 324-68-42

www.kariera.msl.com.pl

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25, 50-370 Wrocław

tel (71) 320-45-17

www.biurokarier.pwr.wroc.pl

Biuro Karier Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

ul. Skalników 6b; 59-101 Polkowice

tel. (76)746-53-45

www.dwspit.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej

ul. Robotnicza 70B; 53-609 Wrocław

tel. (71)783-38-28

www.wsh.wroc.edu.pl

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4; 58-300 Wałbrzych

tel. (74)641-92-31

www.pwsz.com.pl

Akademickie Biuro Karier - Uniwersytet Medyczny

ul. Parkowa 34; 51-616 Wrocław

tel. (71) 348-66-09

www.abk.am.wroc.pl

Biuro Karier i Erasmusa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych  imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109; 51-150 Wrocław

tel. (71) 76-58-702

www.kariera.wso.wroc.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

ul. Krakowska 56-62; 50-425 Wrocław

tel. (71) 377-21-52

www.wszedukacja.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej

ul. Św. Jadwigi 12; 50-266 Wrocław

tel. (71) 718-81-36

www.kariera.chodkowska.edu.pl