logo pl

ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Ułatwienia dostępu

Strefa studenta

Wyjazdy na studia

W ramach programu ERASMUS+ studenci WSOWL mogą zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie.

Warunki uczestnictwa w Programie Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki są następujące:

Czytaj więcej...

Wyjazdy na praktyki

Praktyka może być odbywana jako praktyka obowiązkowa, która stanowi część programu studiów, albo nieobowiązkowa, ale także zaliczana do dorobku studenta.

Na praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innego typu instytucji, np. muzeum, biblioteki, szpitala, jednostki administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Oferty praktyk zagranicznych (baza Erasmus.org.pl) oraz http://erasmusintern.org/

Czytaj więcej...