logo pl

ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Ułatwienia dostępu

Strefa pracownika

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć

Nauczyciele akademiccy WSOWL mogą wyjeżdżać do uczelni zagranicznych, z którymi WSOWL posiada podpisane umowy bilateralne (Uczelnie partnerskie) o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu ERASMUS+, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykłady, seminaria, warsztaty).

Czytaj więcej...

Wyjazdy w celach szkoleniowych

Pracownicy WSOWL mogą wyjeżdżać do instytucji za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, różnych organizacji) lub do szkół wyższych w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna itp.).

Czytaj więcej...